Njurcancer

Har du blod i urinen kan det vara ett symptom på njurcancer. För att bli frisk från njurcancer är den vanligaste behandlingen att operera bort den njure som är drabbad. Vi människor klarar att leva med bara en njure.


Njurcancer

Symptom på njurcancer

  • Blod i urinen – har du blod i urinen ska du alltid söka vård
  • Smärta på ena sidan av buken beroende på vilken njure som är drabbad.
  • Feber
  • Högt blodtryck
  • Viktnedgång

Så många drabbas

1000 personer drabbas varje år av njurcancer. De som drabbas av njurcancer är oftast över 60 år. Det är väldigt ovanligt att någon som är under 40 år får njurcancer. Män drabbas oftare kvinnor. De senaste tjugo åren har antalet drabbade minskat per år.

Det finns dock en form av njurcancer som kan drabba barn och ungdomar. Denna form kallas för Wilms tumör och är väldigt ovanlig.

Behandling

Om bara ena njuren har drabbats av cancer, vilket är det vanligaste, kan den drabbade njuren bara opereras bort. Vi människor klarar att leva med bara en njure. Om cancern är väldigt begränsad kan man dock låta båda njurar vara kvar och bara operera bort den del där cancern sitter.

Om båda njurar är drabbade eller om cancern har spridit sig blir det dock svårare med behandling. Däremot brukar den cancersjuka njuren opereras bort trots att cancern redan har spridit sig. Detta för att kroppen i dessa fall då svarar bättre på annan behandling för att hålla cancern i schakt så länge som möjligt.

Strålbehandling kan lindra symptomen på cancer och målstyrda läkemedel kan bromsa cancerns framfart.

Prognos

Hälften av de som drabbas av njurcancer blir helt friska från cancern. Hos de andra finns det bra behandling idag som förlänger och förbättrar livet hos de som har cancer.