Njursjukdomar

Smärta i ryggen eller i sidorna kan vara ett tecken på att du lider av en njursjukdom. Men för att veta säkert behövs ett blod och/eller ett urinprov. Ofta kan man upptäcka en tidig njursjukdom när man gör ett blod- eller urinprov av en annan anledning då de flesta njursjukdomar inte känns i tidiga lägen.


Njursjukdomar

Njursten

Vilka drabbas: Oftast drabbar det män i åldern 20-50 år.

Symptom: Smärta i ryggen eller i den sida som stenen sitter. Smärtan kan stråla ner mot ljumsken. Det kan finnas blod i urinen, du kan må illa och kräkas.

Varför får man njursten: I urinen finns salter. Om salthalten blir för hög bildas det kristaller och stenar av salterna. Därför ökar riskerna att drabbas av njursten om man inte dricker tillräckligt mycket vatten. Eller om man på annat sett minskar mängden vätska i sin kropp, exempelvis vid diarré.

Njursten kan också bildas genom att urinen innehåller väldigt mycket kalcium. Detta beror på att bisköldkörtlarna bildar för mycket av det hormon som styr kalciumregleringen.

Andra orsaker till njursten är att du har mycket urinsyra i blodet eller på grund av kronisk urinvägsinfektion. Det finns också en ärftlig variant.

Behandling: Ibland kan kroppen göra sig av med njurstenen själv, ibland behöver man operera bort den. Detta beror på stenens storlek. Om stenen sitter i urinledaren kan den tas bort med hjälp av stötvågsbehandling.

Läs mer om njursten här.

 

Njurbäckeninflammation

Vilka drabbas: Personer med urinvägskateter har en större risk att drabbas då de har svårt att tömma blåsan och lättare drabbas av urinvägsinfektioner.

Symptom: Problem att kissa, hög feber och smärtor i ryggen eller utmed sidorna.

Varför får man njurbäckeninflammation: Njurbäckeninflammation är en bakterieinfektion. Det börjar ofta som en urinvägsinfektion, men vandrar upp till njurarna. Därifrån kan det även nå blodet.

Behandling: Njurbäckeninflammation behandlas med antibiotika.

 

Njursvikt

Symptom: Svullnader, svårt att andas, trötthet, illamående och högt blodtryck.

Varför får man njursvikt: Njursvikt kan orsakas av kroniska njurinflammationer, ärftliga njursjukdomar, diabetes mellitus, högt blodtryck, åderförkalkning, inflammatoriska systemsjukdomar och sjukdomar som påverkar urinavflödet från njurarna eller blodflödet till njurarna.

Behandling: Njursvikt kan vara livshotande om det inte behandlas. Det behandlas med hjälp av läkemedel och speciell kost. Om njursvikten är långt gången kan man behöva rena blodet eller göra en njurtransplantation.

 

Njurcancer

Vilka drabbas: Ungefär tusen personer drabbas varje år i Sverige. Vanligast drabbas män i 60-70 års åldern.

Symptom: Man behöver inte ha några symptom alls, men några symptom som kan finnas är blod i urinen, knöl i magen, feber, trötthet och viktnedgång.

Varför får man njurcancer: Rökning, övervikt och höjt blodtryck ökar riskerna att drabbas. Njurcancer kan också vara ärftligt. Det är dock väldigt ovanligt.

Behandling: Vid njurcancer har det bildats en cancertumör i njuren. Om cancern upptäcks i tid opererar man bort den njuren, och man blir fri från cancer. Däremot finns det risk för återfall.

Om cancern däremot har upptäcks sent kan den ha spridit sig till andra delar av kroppen. Då blir då mycket svårare att bli fri från cancern. Det finns då behandlingar som kan bromsa upp sjukdomsskedet och göra så att man leva i flera år med sjukdomen.

Läs mer om njurcancer här.