Njurarnas uppgift

Njurarna har flera uppgifter så som att rena vårt blod, bilda urin och reglera salthalten. Vi har två njurar men klarar av att leva med bara en. Har du ont i njurarna kan det finnas många orsaker till detta. Kissar du blod ska du alltid söka läkarvård.

Linda Nestor, Redaktör
Granskad av Lovisa Wennerström, Läkare
Senast uppdaterad 28 februari 2018


NjurarNjurarnas funktion

Njurarna renar vårt blod genom att ta bort restprodukter. Det kan vara allt från urinämne, gallfärgämnen men också främmande ämnen som läkemedel.

Njurarna bildar urin och reglerar urinens salthalt, surhetsgrad och volym. Det är med urinen som restprodukterna sedan skickas iväg.

Förutom att rena blodet så bildar njurarna hormoner, reglerar blodtrycket, stimulerar bildningen av röda blodkroppar, tillverkar glukos och aktiverar vitamin D.

Vi har två njurar som gör detta jobb. Men det går att leva med bara en njure.

Var sitter njurarna?

Människan har två njurar som sitter lite ovanför naveln på varsin sida av ryggraden. Revbenens nedersta del skyddar njurarnas översta del. Njurarna skyddas också av bindväv, fett och bukhinnan.

Njurarna är cirka 10-12 centimeter stora och väger 150 gram. Njurarna är formade som en böna. Från njurens inbuktade del, som kallas njurporten, går urinledaren och blodkärl. Urinledaren första del kallas för njurbäckenet och är format som en tratt.

Så bildas urin

När blodet passerar njuren så filtreras det. Vätskan som filtrerats bort samlas i en säck, som sedan fortsätter genom ett rörsystem. Vätskan kallas för primärurin och är en form av blodplasma, alltså blod helt utan blodkroppar.

På väg genom rörsystemet suger kapillärer åt sig vatten och näringsämnen från primärurinen. Kapillärerna släpper också ifrån sig restprodukter ner till primärurinen som kroppen vill bli av med. På det här sättet regleras primärurinens salt-, surhets- och vätskebalans.

Rörsystemet mynnar sedan ut i njurbäckenet, där urinen samlas. Från njurbäckenet går urinledaren som för urinen vidare mot urinblåsan. När urinblåsan börjar töjas ut blir man kissnödig.

Urinen fortsätter genom urinröret, och släpps inte ut förrän den viljestyrda muskeln runt urinröret slappnar av. Är urinblåsan för uttänjd kan inte längre den viljestyrda muskeln hålla tillbaka.