Svenska donatorer räcker fortfarande inte till

167 avlidna personer blev organdonatorer förra året, vilket är den högsta siffran Sverige någonsin haft. Dock är behovet av organ fortsatt stort och väntetiderna för bland annat en njurtransplantation skiljer sig kraftigt inom landet.


Fastän det sker en ökning av organdonatorer i Sverige är behovet av donerade organ större än tillgången. 34 patienter dog i väntan på organtransplantation förra året, det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Majoriteten av de organ som donerades förra året var njurar, ett organ som kan doneras av både levande och avlidna personer.donator-socialstyrelsen-njure-hjarta

– När det gäller njurtransplantationer ser vi att kötiderna skiljer stort över landet. Den genomsnittliga väntetiden varierar från drygt åtta månader i Stockholm till närmare två år i Malmö, säger Wenche Stribolt i ett pressmeddelande.

De stora skillnaderna beror främst på de regionala olikheterna i tillgången på donerade njurar och hur många patienter som står på väntelistan i förhållande till antalet utförda njurtransplantationer.

Kriterier för att bli donator

För att bli donator medföljer en rad kriterier som måste uppfyllas.

  1. Personen måste ha avlidit i total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling.
  2. Dödsfallet måste konstateras med direkta kriterier, det vill säga kännetecken som är förenliga med total hjärninfarkt.
  3. Om det finns samtycke till donation och donatorn är medicinskt lämplig kan ett beslut om donation fattas.

I Socialstyrelsens donatinsregister har 16 procent av befolkning registrerat sin inställning, varav 70 procent är positiva till donation.