✕ Stäng

Njursvikt

Kronisk njursvikt upptäcks oftast av en slump vid urin- eller blodprov. Det tar nämligen flera år innan kronisk njursvikt ger symptom. Akut njursvikt däremot går väldigt snabbt och beror på yttre omständigheter.

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015

Symptom på när njurarna får svårt att fungera

njursvikt

Njurinflammation, diabetes och kraftig åderförfettning är vanliga orsaker till njursvikt.

Kronisk njursvikt

Det kan ta väldigt lång tid innan du märker av att du har njursvikt. Njurarna har nämligen en hög kapacitet och klarar av mycket innan skadan märks.

Oftast så märks njursvikt av ett blod- eller urinprov av någon annan anledning.

När njurarnas funktion är väldigt nedsatt så kan du börja få symptom. Och då i form av:

  • Trötthet
  • Illamående
  • Svullnad
  • Klåda på kroppen
Akut njursvikt

Om du får akut njursvikt däremot så blir du sjuk väldigt snabbt. Akut njursvikt beror på att njurarnas funktion akut försämras men funktionen fram till dess (och när den akuta sjukdomen läkt ut) kan vara normal.

Vätskebrist är ett exempel på omständighet som kan bidra till akut njursvikt.

Flera orsaker kan leda till njursvikt

Kronisk njursvikt

Kronisk njursvikt utvecklas sakta och under många år. Detta kan bero på bland annat njurinflammation, diabetes eller kraftig åderförfettning.

Akut njursvikt

De vanligaste orsakerna till akut njursvikt är att det passerar för lite blod genom njurarna eller att urinen har svårt att lämna njurarna.

Att för lite blod passerar kan bero på hjärtsvikt eller vätskebrist, exempelvis som följd efter svår diarré. När vätskebristen är låg så minskar mängden blod och blodtrycket sjunker.

Att urinen har svårt att lämna njurarna kan bero på förstorad prostata, njursten eller tumör i urinvägarna.

Akut njursvikt kan även bero på svampförgiftning, sorkfeber, andra infektioner eller inflammationer som svar på överkonsumtion av läkemedel, läkemedelsallergi eller autoimmun sjukdom.

Behandling för att minska försämringen

Kronisk njursvikt

Kronisk njursvikt går att behandla men inte att bota med läkemedel. För att få fullt fungerande njurar krävs njurtransplantation.

Akut njursvikt

Vid akut njursvikt behandlas orsaken till njursvikten men det är också viktigt med behandling mot komplikationerna som har uppstått så som svullnad, saltbalans i kroppen eller vatten i lungorna.

Oftast blir njurarna helt återställda men det finns tillstånd som efter det akuta förloppet övergår i en kronisk njurfunktionsnedsättning.

Senaste Nytt