Nu kan du få en njure av vem som helst

En ny, revolutionerande metod gör det möjligt för en patient att få en njure även om donatorn inte matchar.


Kidney bönorEn donerad njure behöver inte stämma helt överens i blod- och vävnadstyp med mottagaren för att transplantationen ska lyckas. Men vissa patienter har antikroppar som attackerar ett transplanterat organ vilket leder till att kroppen stöter bort njuren. För dessa patienter kan det vara nästintill omöjligt att hitta ett organ för transplantation.

Med en ny metod från USA kan läkare förändra patientens immunsystem så att de kan ta emot njurar från donatorer som normalt inte skulle vara kompatibla. I en studie med över 1000 patienter som väntade på njurtransplantation visade det sig att en större andel patienter levde efter att de fick en njure i kombination med den immunmodulerande metoden än de som förblev på väntelistan eller fick en njure av en avliden donator.

Metoden för att förändra immunsystemet går ut på att filtrera bort antikroppar från patientens blod, sen får kroppen bygga upp immunförsvaret på nytt. Ännu är det oklart varför men kroppens nya antikroppar är inte like benägna att attackera en transplanterad njure. Om det inte fungerar kan läkarna även slå ut de vita blodkroppar som gör de aggressiva antikropparna.

Metoden är dyr och tar upp till två veckor av förberedelse innan operationen. Men det vill forskarna jämföra med att gå på dialys ibland flera dagar i veckan, i flera år.