Njursjukdomar – de vanligaste

Det finns många olika njursjukdomar. De vanligaste njursjukdomarna är njursten, njurbäckeninflammation (övre urinvägsinfektion), njurinflammation och njursvikt.


Njursjukdomar

Njurstenar.

Njursten

Njursten är en vanlig njursjukdom. Symptomen är knivhuggsliknande smärta i sidan.

Njursten beror på att kristaller/stenar har bildats i njurarna på grund av för höga koncentrationer av olika ämnen.

Dricker du tillräckligt mycket vatten varje dag minskar du därför risken att drabbas av njursten.

Njurinflammation (glomerulonefrit)

Njurinflammation innebär att kärlnystan i njurarna har skadats, och därmed försämras deras huvudsakliga uppgift: Att filtrera blodet till urin.

Det finns flera olika glomerulonefriter, var och en med olika orsaker. Vissa uppkommer av autoimmuna sjukdomar eller systemsjukdomar, andra efter genomgångna infektioner.

Vilka symptom du får beror på vilken sorts glomerulonefrit det rör sig om. Svullna ben, fötter och händer är dock vanliga symptom, liksom blod i urinen vid vissa typer av glomerulonefriter.

Njursvikt

Njursvikt kan vara både akut och kronisk. Får du njursvikt betyder det att njurarna inte fungerar som de ska.

Obehandlad njursvikt kan vara livshotande och symptomen för sjukdomen är att du svullnar upp, blir trött, mår illa och får högt blodtryck.

Kronisk njursvikt

Kronisk njursvikt kan bero på en rad olika sjukdomar såsom kroniska njurinflammationer, ärftliga njursjukdomar, diabetes, högt blodtryck, åderförkalkning och inflammatoriska systemsjukdomar.

Symptom – kommer gradvis:

 • Minskad aptit
 • Onormal trötthet
 • Orkeslös
 • Svullen i ben och fötter
 • Högt blodtryck
 • Blekhet som beror på blodbrist
Akut njursvikt

Akut njursvikt beror på flera olika sjukdomar eller tillstånd som gör att blodflödet till eller urinflödet från njurarna försämras.

Akut njursvikt kan dessutom orsakas av inflammationer så som njurinflammation eller ett flertal olika mediciner, då främst om du har någon annan njursjukdom sedan tidigare.

Symptom – kommer snabbt:

 • Urinmängden minskar eller försvinner helt
 • Svullnad
 • Dålig aptit
 • Sjukdomskänsla
 • Illamående
 • Kräkningar

Njurcancer

Om du får blod i urinen kan det vara ett symptom på njurcancer. Andra symptom är knöl i magen, feber, trötthet och viktnedgång.

Ungefär tusen personer drabbas varje år i Sverige. Det är vanligast att män i 60-70 års åldern drabbas. Risken för njurcancer ökar med rökning, övervikt och höjt blodtryck.

Njurcancer behandlas genom att operera bort cancertumören från njuren. Om cancercellerna har spridit sig till andra delar av kroppen blir det svårare att bli frisk från cancer. Däremot finns det behandling som förlänger och förbättrar livet för den som är drabbad. Ungefär hälften av alla som drabbas av njurcancer bli helt frisk.