Innovation & Forskning

Svenska donatorer räcker fortfarande inte till

167 avlidna personer blev organdonatorer förra året, vilket är den högsta siffran Sverige någonsin haft. Dock är behovet av organ fortsatt stort och väntetiderna för bland annat en njurtransplantation skiljer sig kraftigt inom landet.

Nu kan du få en njure av vem som helst

En ny, revolutionerande metod gör det möjligt för en patient att få en njure även om donatorn inte matchar.